Kontakt & Bokning

Kontakt och bokning

Direkt till Orkester pop
orkesterpop@gmail.com
Tideliusgatan 37
118 69 Stockholm
070-6943897

Kulan Kulturförvaltningen Stockholm
Bokning av föreställningar i Stockholms kommun med subvention:
www.pedagogstockholm.se/kulan

Musikcentrum öst
www.musikcentrum.se/barn-ungdom
Nybrokajen 13
08-651 01 42